ד - תרבות ארגונית
 
יצירת תרבות ארגונית פרגמטית / ייעוץ ארגוני

תקציר:
תרבות ארגונית הינה מסגרת קוגניטיבית המכילה עמדות, ערכים, ונורמות התנהגותיות אשר כל חברי הארגון שותפים לה ואשר שולטת באינטראקציות בין חברי הארגון, הלקוחות, הספקים, ואנשים אחרים מחוץ לארגון. ברגע שערכים עמדות ונורמות אלו נקבעו הם נוטים להיות יחסית יציבים וקבועים לאורך זמן, ערכים אלו משפיעים הן על הדרך שבה אנו מנהלים את הארגון והן על התוצאות של הארגון.

על ידי התערבות קצרה נוכל לשנות ולחדד את ה"דרך" וליצור תרבות התומכת ומכוילת מול היעדים של הארגון.

פעילות:
פעילות בנושא תכיל מספר שלבים אופרטיבים כגון: שיחות אישיות מול מנהלים ועובדים, השתתפות בישיבות צוות, מחקר מול לקוחות קיימים, סדנאות, ימי עיון, משחקים קבוצתים.
דוחות יוגשו למנהל.

תוצרים:
סדר ארגוני, יעדים ומשימות ברורות, תקנים של פיקוח ובקרה, תקשורת יעילה ומעצימה בין אנשי הארגון, התנהלות יעלה מול משימות וכן ניהול זמן יעיל, העצמה אישית לעובדים, העצמת מנהלים, יצירת מטרות ברורות ויעילות עבור הארגון.

מהי תרבות ארגונית פרגמטית?
בעבר התמקדו תהליכים אסטרטגיים בגיבוש היתרון היחסי המתמשך של הארגון. ככל שהסביבה העסקית הולכת ונעשית תחרותית יותר, קשה מאוד לשמר את היתרון וכדאי  
להמציאו מחדש, כדי לשמור על קיומו ושגשוגו של הארגון.

טכנולוגיות, מוצרים ושירותים כבר מזמן מועתקים בקצב הולך וגדל והופכים לזמינים לכולם ולכן לא מאפשרים להחזיק בארגון את היתרון היחסי לאורך זמן.
נותר רק תחום אחד שוקשה להעתיקו – התרבות הארגונית. דווקא ההיבט "הרך" ביותר של הארגון הוא גורם המפתח הקריטי ביותר להצלחה ארגונית מודרנית.

תרבות ארגונית פרגמטית תאפשר למנהל להרוויח יתרון יחסי ייחודי לאורך זמן שיאפשר לו לקיים פעילות שיווקית ומכירתית מוצלחת ועוצמתית יותר מבעבר.
פתוח תרבות ארגונית תומכת שיווק הינה צו השעה ונותנת ביטוי לפרגמטיזם המחודש שהתגבר בעקבות שינויים בשוק, מפלות ותהפוכות פיננסיות.
רעיון תרבות ארגונית תומכת שיווק נבדק במחקרים והוכח כיעיל, יישומי ועדיף לפעילות של תרבות ארגונית מסורתית.

מהות השרות:
יעוץ ארגוני עם דגש מיוחד על אלמנטים אופרטיבים, כגון: ניהול תפקיד מוצלח, סדר, פתוח ידע והשבחת התוצאות העסקיות,כיול התרבות הארגונית השיווקית מול יעדים אסטרטגים של הארגון כגון יצירת תפיסות עולם התואמות
מציאות שוק עדכנית בניגוד לתפיסות עולם המתרכזות במכירות בלבד. 
תוצרי השירות שיפור המכירות ונאמנות לקוחות לאורך זמן, תרבות ארגונית קולקטיבית הקשובה לצרכי השיווק של הארגון, שיפור זרימת המידע בארגון, חדשנות.

ייעוץ ארגוני לארגונים ועסקים / חברות ייעוץ ארגוני, יועץ ארגוני / מאות פרויקטים מוצלחים.