ד"ר כהן יוסי - תרבות ארגונית שיווקית
תרבות שיווקית ארגונית
 
תקציר:
שירות ייחודי שהתפתח דרך מסגרת המחקר בלימודי הדוקטורט.
מאוד מומלץ לחברות וארגונים.
 
תרבות ארגונית הינה מסגרת קוגניטיבית המכילה עמדות, ערכים, ונורמות התנהגותיות אשר כל חברי הארגון שותפים לה ואשר שולטת באינטראקציות בין חברי הארגון, הלקוחות, הספקים, ואנשים אחרים
מחוץ לארגון. ברגע שערכים עמדות ונורמות אלו נקבעו הם נוטים להיות יחסית יציבים וקבועים לאורך זמן, ערכים אלו משפיעים הן על הדרך שבה אנו מנהלים את השיווק והן על התוצאות הכספיות של הארגון.

על ידי התערבות קצרה נוכל לשנות ולחדד את ה"דרך" וליצור תרבות התומכת ומכוילת מול היעדים השיווקיים של הארגון.
 
מהות השרות:
יעוץ ארגוני עם דגש מיוחד על כיול התרבות הארגונית השיווקית מול יעדים אסטרטגים של הארגון כגון יצירת תפיסות עולם התואמות מציאות שוק עדכנית בניגוד לתפיסות עולם המתרכזות במכירות בלבד. 
 
תוצרי השירות שיפור המכירות ונאמנות לקוחות לאורך זמן, תרבות ארגונית קולקטיבית הקשובה לצרכי השיווק של הארגון, שיפור זרימת המידע בארגון, חדשנות.

תוצרים:
יוצר ארגון מוטה שיווק בצורה מובהקת, מאפשר הנעת תהליכים, יעילות, סדר וארגון.
סדר ארגוני, יעדים ומשימות ברורות, תקנים של פיקוח ובקרה, תקשורת יעילה ומעצימה בין אנשי הארגון, התנהלות יעלה מול משימות וכן ניהול זמן יעיל, העצמה אישית
לעובדים, העצמת מנהלים, יצירת מטרות ברורות ויעילות עבור הארגון.

לקביעת שיחה עם מומחה